Author: thuanpham123

Vấn nạn quấy rồi có thường xuyên gặp phải ở các nước phát triển?

Quấy rối tình dục – một khái niệm không còn quá xa lạ đồi với người dân trên địa cầu này, vấn nạn ấy ngày càng trở nên phức tạp và vùi sâu hơn nữa trong đáy xã hội. Thế nhưng cũng chính vì lẽ đó mà các quốc gia phát triển luôn đi đầu trong xu hướng bảo vệ quyền phụ nữ và tối ưu hóa quyền con người để người dân trong một quốc gia nói riêng hay các du học sinh, du khách quốc tế đến và làm việc...

Skip to toolbar