đại học Oxford

Đâu là trường đại học tốt nhất ở Anh năm 2108?

Đánh bại ĐH Oxford, ĐH Cambridge tiếp tục trở thành trường đại học tốt nhất tại Anh năm 2018 theo sự đánh giá về mức độ hài lòng của sinh viên. ĐH Cambridge giữ vị trí đầu tiên trong suốt 7 năm liên tiếp, ĐH Oxford giữ vị trí thứ hai. Các chuyên gia tại Anh cho biết, bảng xếp hạng giáo dục The Complete University Guide ghi nhận dựa trên 4 tiêu chí: Tỉ lệ đầu vào, mức độ hài lòng của sinh viên, đán...

Skip to toolbar