Kỳ thi THPT quốc gia 2018

Kỳ thi THPT quốc gia những năm tới: Kiến nghị thành lập trung tâm khảo thí độc lập

Về các kỳ thi THPT các năm tiếp theo, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng cho rằng cần nghiên cứu thành lập các trung tâm khảo thí độc lập, chuyên nghiệp trong tương lai. Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội vừa công bố kết quả khảo sát về kỳ thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia năm 2018. Băn khoăn về vị trí và giá trị của kỳ thi Chỉ...

Kỳ thi THPT quốc gia 2018 quá nhiều “sạn”

Vừa qua, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội đã công bố và bày tỏ thái độ lo lắng về tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp quá cao (trên 97%) trong khi kết quả đánh giá của kỳ thi THPT quốc gia gần 50% số bài thi dưới trung bình, tạo suy nghĩ băn khoăn về vị trí và giá trị của kỳ thi… Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội vừa c...

Skip to toolbar